سلام

وبلاگ نویسی را مدتی آغاز کرده ام و تا کنون چیزی را شگفت انگیز تر از داشتن محیطی شخصی در فضای مجازی نیافتم . سعی من در این مکان براین است که اولا محیطی برای درج خاطرات ، غمها ، شادی هایم باشد و گاهی هم نظرات سیاسی و فرهنگی خودم را قرار دهم . خلاصه از هر چیزی که مرا در زندگی متاثر کند مینویسم تا در آینده یادم باشد که بودم و چه فکر میکردم .

 

در شامگاه 10 شهریور ماه 92 موفق شدم طی 2 ساعت تلاش بی وفقه ، خود عملیات مهاجرت را انجام دهم و هم اکنون تمامی مطالب در وبلاگ قدیمی تر در اینجا نیز گرد آمده است