97

سال 97 هم آمد. سه سال تا قرن جدید، من در آستانه 31 سالگی.  


پ.ن : فعالیتم در وبلاگ انقدر کم شده است که مطلب فروردین سال گذشته با فروردین امسال در یک صفحه است