سال 1412

الان که این مطلب می نویسم اینترنت پر شده از تصاویر و ویدئو های زنده از خورشید گرفتگی کامل امریکا. یادمه حدودای 18 -19 سال پیش تو ایران هم خورشید گرفتگی کامل داشتیم. و اتفاقا یکی از روستاهای بردسیر در مسیر رویت خورشید گرفتگی کامل بود. حدودا 120 کیلومتر تا بردسیر فاصله داشتیم. متاسفانه نرفتیم اونم بخاطر ترسی که تلویزیون از ضرر نگاه کردن به خورشید می گفت. یادمه چند روز بعدش شایعه هایی بود که بعضیا نگاه کردن و کور شدن. نمی دونم چقدر راست بود. ولی واقعا خطر داشت ولی نه اینقدر که ما اون سفر کوتاه 120 کیلومتری رو بیخیال بشیم و خودمون رو از دیدن بزرگترین پدیده طبیعی محروم کنیم.

یادمه همون موقع میگفتن خورشید گرفتگی بعدی 35 سال دیگه است. حدودا 18 سالش گذشته و همین قدر دیگه مونده.