غروب جمعه

بعد از سه روز تعطیلی فردا شنبه است. غروب جمعه ای که ادم حموم نرفته باشه. از خونه بیرون هم نشده. ساعت ها وبگردی هم کرده و تازه هوا ابری هم باشه خیلی دلگیره