کانال تلگرام من

خب بالاخره کانال تلگرام هم زدیم. کم کم پست های قدیمی را منتقل میکنم به اونجا. البته معنیش این نیست که وبلاگ تعطیل میشه. نه فقط کانال زدیم ببینیم کانال را چگونه حالی است. هنوز به وبلاگ وفادارم.