ای داد

امروز یه خبر خوندم که یه خواننده مشهور اونور آبی در سن هفتاد سالگی بچه دار شده. پیش خودم گفتم معلوم نیست من بتونم در سن هفتاد سالگی اصلن کمرمو راست کنم یا نه دیگه چه برسه به ... . ای داد بیداد در سن 29 سالگی هنوز ویرجینیم ایشون در 70 سالگی مشغول خفت و خیز J