زامبی های اینستا

الان به مدت نیم ساعت با دوربین موبایل خواهرم ور میر فتیم تا یک عکس هنری از من بگیره برا اینستا. تا این حد این شبکه های اجتماعی آدم رو دیوونه میکنه.