اینستا و این زهر ماریا

شبکه های اجتماعی مثل اینستا و فیس بوک بشدت در افسرگی کاربرانش نقش دارند. چرا؟ چون همیشه حس کمبود رو در ادمی زنده  میکنند. دوستتان رفته شمال گردش ناگهان شما یادتان می افتد چند سال است  مسافرت نرفته اید. و دلتان غمگین می شود. یا اگرم رفته اید مثل این عکس دوستتان حال نداده یا غبطه میخورید چرا همچی سلفی به ذهن شما خطور نکرده. یا ممکن است دوستتان با عشقش سلفی گرفته و زیرش نوشته منو عژقم یهویی و یدفه شمال دلتان از این عژق ها خواسته.

بزارید یه نکته را یاد آوری کنم. آدم ها لحظات خوبشان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک میگزارن. مثلا شما تا حالا دیدین بنده خدایی  بیاد بگه زنم با ماهی تابه کوبیده تو کلم  اینم عکسش. نه ندیدیم . پس اگه مثل من با گردش در اینستا احساس می کنید چیزی کم دارید باید بگم اشتباه می کنید.