اسمارت فونِ من

بالاخره دست از دل برداشتم و یه اسمارت فون ارزون قیمت خریدم. اعتراف میکنم در این مبارزه شکست خوردم. سنگر را رها کرده پرچم سفید را بالا برده و تسلیم شدم.

اسارتی که با جان دل است از روی میل است. اینجایش آدم را عذاب می دهد.