جلو سفارت المانم ، خیلی شلوغه، همه اومدن برا گرفتن ویزا، به اصرار برادرم اومدم برا ارزیابی اوضاع