بیابون بی انتها، تلق تلق قطار، بی خوابی یه شب طولانی، تیغ تیز طلوع افتاب، با اینا روزمو سر می کنم