خوش مشرب نیستم

من همیشه یه معضل تو زندگیم داشتم و اونم اینه که آدم باحالی برا دوستام نبودم. اصلن کلن آدمی نیستم که از مصاحبت با من کسی لذت ببره. تا حالا که ندیدم. در دوران مدرسه، دانشگاه و همچنین الان هیچ موقع محبوب بقیه نبودم. بعضی وقتا آزارم میده ولی عموما باهاش راحتم. آدمای باحال تو زندگی شدیدا موفقند. همه دوست دارند کارشونو راه بندازن. اصلن از اینکه بگن با اون آدم خوش مشرب دوست هستند براشون افتخاره. دیدم که میگم. اگه آدم باحالی باشید و بقیه از بودن با شما لذت ببرند حتی اگه سرتاپاشون رو به لجن بکشین و اونا کاملا ملتفت باشن که شما یه تیکه آدم گه بیشتر نیستی ولی بازم از اعماق وجودشون دوست دارن لحظات بیشتری با شما هم صحبت باشند. اینم دیدم که میگم.