شاید توی یه جهان دیگه

نجوم، ستاره شناسی، فیزیک ذرات، سیاه چاله ها، همگی شدیدا جذاب هستند. اگر هنوز از اکسیر کودکی در وجودتان باشد. می توانند ساعت ها خیال شما را در ورطه بافیدن تصورات غوطه ور کنند. یکی از وجوهی که دانشمندان از آن زیاد اسم می برند جهان های موازی است. یکی از حالات ممکنی که این دانشمندان شجاع از آن می گویند حالتی است که کپی ما در بیشمار جهان دیگر در حال زندگی هستند و هر کدام مسیری را طی می کنند که تصمیم های ما میتواند بسازد. مثلا اگر من الان در حال تایپ یک پست وبلاگی باشم و به یک آن مادرم منو صدا بزنه من دو انتخاب پیش روی خودم دارم. یکی جواب مادرمو بدم یکی خودمو بزنم به نشنیدن. اگر من گزینه اول رو انتخاب کنم در جهان موازی دیگری گزینه دوم انتخاب میشه. و اتفاقاتی میفته که با گزینه دوم ممکنه بیفتن.

خب اکنون که این مقدمات دانستی این فرض وسوسه انگیز رو در نظر بگیریم که در 22 اردیبهشت سال 88 " مینا " خانم هم دو انتخاب داشته که متاسفانه گزینه مناسبی رو انتخاب نکردن. ولی در جهان موازی دیگری جواب ایشون مثبت بوده و من و ایشون به خوبی و خوشی در حال زندگی هستیم. خب باید اعتراف کنم به اون سعیدی که هم اکنون داره با مینا زندگی میکنه غبطه میخورم. البته نمی دونم اون چقدر به من مربوط میشه ولی خب یه جایی من الان کنار مینا هستم. J