الان تو هواپیمام، به مقصد تهران. یادمه اولین بار که سوار هواپیما می شدیم با خواهرم سر نشستن کنارپنجره دعوا داشتیم، بچه هم نبودیم همین دو ساله پیشه، الان همش ساعت و نگاه می کنیم و لحظه شماری برای رسیدن. زندگی همیشه جلو چشم ادمیزاد جذابیت های تازه قرار میده، بهشون که رسیدی برات عادی میشه و یه دور باطل که هی تکرار میشه