دیوانه سازی هنر دیوانه کردن مردم است. این کار با هوشمندی و استمرار در خواسته های غیر عقلانی، بلهوسی، نالیدن مدام و اشکال گیری دایمی انجام می پذیرد. بی شعور بی چاره از شما گلایه می کند که هرگزبه اندازه کافی دوستش نداشته اید." کتاب بی شعوری ترجمه محمود فرجامی"