اونجا که شاعر میگه دیوونه ناز نگاتم، ناز نگاش دقیقا کجای نگاه میشه؟