مردی هفت ساله

شهر ما یه پارک مخصوص دختر ها و زن ها داره. اسمش پارک بانوانه. دورش کاملا با دیوار های بتنی پوشونده شده. کنار سردرش یه پارچه نوشته است که شدیدا تذکر میده از آوردن پسر بچه های بالای هفت سال خود داری کنید. نمی دونم واقعا چقدر یه پسر بچه مثلا هشت ساله میتونه تهدید کننده امنیت چند تا دختر یا زن باشه یا اصلا چقدر میتونه " هیز " باشه. ولی یه چیزو مطمئنم. اونم اینه که تمام اون پسر بچه های بالای هفت سالی که دم در جلوشونو گرفتن از اینکه مرد پنداشته شدن شدیدا ذوق زده شدن.