آلوچه ترشو

ما والا وقتی میشنویم این تهرونیا به آلوچه ترشو میگن گوجه سبز و تقریبا هژمونی خودشونو رو سر ما انداختن و تو شهر خودمون لهجمون داره مسخره میشه از تو ماتحت تا رو نافمون آتیش میگیره.  بماند حال اونایی که  میبینن زبون مادریشون داره به تاریخ می پیونده.