مگس پرونی !

امروز رفتم نظام مهندسی برای کارای دفترم. کرمان بهم گفته بودند که یه نامه به سیرجان زدیم برو بقیه کاراتو اونجا پیگیری کن. نظام مهندسی سیرجان به یه ساختمون جدید نقل مکان کرده بود. خیلی بزرگ بود. البته به گمونم خلوتی بیش از حد و تعداد کم پرسنل باعث شده بود که این فضا بزرگ بنظر بیاد. دو سه باری تا حالا به اونجا رفتم. شانسی وارد اتاقی شدم که کارمو اونجا می بایست پیگری کنم البته از میان 4 اتاق وارد اتاق درست شدن خیلی هم نشان شانس و اقبال نیست. به خانم مسئول گفتم یه  نامه از کرمان دارم. کامپیوترشو باز کرد. اول از همه یه نامه اورد بالا که از طرف کرمان بود برای شرکت در یه جلسه در کرمان. اولین بار بود نامه رو میدید. ازم پرسید امروز چندمه گفتم ششم. گفت ای بابا حالا این موقع روز کی بره کرمان. بالاخره نامه منو پیدا کرد. . کارامو رو روال انجام دادمو تمام شد ولی خدا رو شکر من امروز رفتم اونجا تا اونا نامشو نو از کرمان دیدن :)