بی قراری نیمه شب

دیشب ساعت سه صبح از خواب بلند شدم که دوباره تو اینستا فالوش کنم. پیش خودم گفتم اینقدر فالو میزنم تا قبول کنه یا بلاکم کنه. خب البته این کارو نکردم.


پ.ن : وبلاگم شده شبیه توئیتر اینبار