بعد از 8 سال

مدتیه در اینستاگرام صفحه ای ساختم. تقریبا 10 روز. شاید از روز اول دنبال اسمش گشتم. بالاخره پروفایلی رو پیدا کردم که احتمال 99 درصد ماله خودشه. چند روز با خودم دل دل کردم که فالوش کنم یا نه. بالاخره دلو زدم به دریا. امروز صبح به قول معروف ریکوئست دادم. بعد از ظهر چک کردم دیدم ریکوئستم قبول نشده. با خودم گفتم شاید اشتباه کردم و ریکوئست نرفته. یبار دیگه دکمه فالو رو زدم. الان که چک کردم دیدم دوباره نوشته " فالو ". دلم شکست و کمی ناراحت شدم. البته اخبار تائید نشده ای دارم که ازدواج کرده شایدم به خاطر اینکه ازدواج کرده نمی خواد خواستگار قبلیشو قبول کنه که فالوئرش باشه که کاملا هم منطقی است. تو فیسبوک قبلن ادش کرده بودم قبول کرده بود.