زامبی

در بسیاری از فیلم های هالیوود انسان هایی را میبینیم که با ویروسی از ماهیت و هویت انسانی خود خارج می شوند و تبدیل به درندگانی می شوند که جز نابودی انسان ها هیچ هدف دیگری ندارند. زامبی ها در واقع مردگانی متحرک هستند که میزبان ویروسی خطرناک شده اند به راحتی از انسانی به انسانی دیگر منتقل می شوند و به چشم بر هم زدنی شهری را آلوده می کنند. منطق ندارند، نمی توان با آنها صحبت کرد و دعوت به مصالحه و صلح کرد. تنها و تنها نابود میکنند بدون آنکه ساختنی چیزی جدید در پس ذهنشان باشد. اما واژه زامبی و ژانر سینمایی مربوط به آن دیگر منحصر به هالیوود و ذهن خیال انگیز جلوه پردازان آن نیست، این وازه به عالم سیاست و واقعیت هم پا نهاده است.

یک دهه قبل که آمریکا با شوک حمله القاعده روبرو شد و به سبب آن دو کشور را در خاور میانه فتح کرد یک توصیف و یک جمله بود که ذهن من مسلمان خاورمیانه ای را در گیر کرد. یکی از برجسته ترین سیاست مداران آمریکایی در توصیف القاعده آنان را به زامبی تشبیه کرد. او مسلمانان القاعده را به سان موجود مسخ شده ای یافته بود که هدفی جز نابودی مظاهر تمدن و مدنیت غرب ندارد و مانند زامبی ها اگر موجب نابودی خود نیز شود او را از نیل به این هدف باز نمی دارد. ویروس را اسلام و زامبی ها را مسلمانانی میدانست که با ویروس اسلام تندرو آلوده شده اند.

این تشبیه به حتم جان و ذهن هر مسلمانی را آزار می دهد ولی هم اکنون که فرزند نا مشروع القاعده، داعش، شهر به شهر و روستا به روستا پیش می رود و مانند نظر آن تحلیل گر آمریکایی تمامی مظاهر مدنیت را نابود می کند پر بیراه نیست بگوئیم اینان تجسم زامبی هستند. تا اینجای داستان را تحلیلگر آمریکایی برایمان تعریف کرده است ولی اگر می خواهیم اصل و فرع داستان را بدانیم بهتر است یکی از همان فیلم های زامبی را ببینیم، تفاوت چندانی هم ندارد کدام یک. فیلم زامبی ساختن فرمول یکسان دارد. ویروسی در آزمایشگاهی در یکی از کشور های پیشرفته غربی از کنترل خارج شده، بعضی از شهروندان را آلوده  میکند سرعت پیشروی این ویروس به حدی است که گویی بشریت در آستانه انقراض است ولی یک قهرمان آمریکایی با تکیه بر نبوغ و دانش مادی خود در آخرین لحظات منجی بشریت می شود و انسان را از سقوط در دره نابودی نجات می دهد. در پایان هم یک پیام، بیانیه یا هر چیزی که بنظرتان می رسد توسط قهرمان فیلم در گوشتان پژواک میابد که محتوای آن تنها برپایی نظم جدید در جهان و تغییر نگرش انسان به خود است.

حال اگر همین ماجرا را با داعش که زامبی های خاورمیانه هستند تطابق دهیم آغاز و سرانجام کار برایمان روشن می شود. زامبی ها از کجا تولید شدند؟ از لابراتواری پیشرفته و سری در غرب، داعش هم پرورش یافته غرب با کمک دلار های نفتی سعودی است و سوال کلیدی اینکه سرانجام داعش کجاست و چگونه است؟ جواب این سوال هم در پایان کار زامبی ها نهفته است. زامبی ها همواره نابود می شوند و آن هم توسط آمریکا. داعش هم توسط خود آمریکا نابود می شود آنهنگام که جغرافیای سیاسی و قومی خاورمیانه را تغییر داد و همه چیز را تا آستانه فرو پاشی برد آمریکا بعنوان منجی خاورمیانه و جهان وارد می شود و کار را یکسره می کند ولی از دل این اتفاقات نظم سیاسی و جغرافیایی نوین مد نظر آمریکا پایه ریزی شده است که همان تجزیه کشور هاست